سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

 

سرمایه گذاری در بخش های گوناگون صورت می گیرد که البته سرمایه گذاری در ملک یکی از کم ریسک ترین و در 50 سال گذشته یکی از پرسودترین سرمایه گذاری ها در کشور ما بوده است.

در سالیان اخیر، با پایان جنگ و افزایش متقاضیان مسکن به رونق این کار افزوده است، اما مساله مهم در ادامه سرمایه گذاری مسکن این است که سطح بهتری در امر ساخت و ساز پیش رفت که بتوانیم خواسته نسل جدید را برطرف کنیم و این امر باعث شده ما به سمت ساخت خانه های مارکدار برویم که بهترین سرمایه گذاری در بخش مسکن، سرمایه گذاری در ساختمان های مارکدار است.

 

بالا